W celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie morskim, ustalenia roli i zakresu odpowiedzialności poszczególnych instytucji oraz określenia zasad międzynarodowej współpracy w wykrywaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom dla statków, na terminalu wprowadzono Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego (International Security Port System –ISPS).
Obowiązuje nas Plan Ochrony Obiektu Portowego "Euro Terminal" IMO Nr PL SWI 0006 zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Realizacją wytycznych i nadzorem nad funkcjonowaniem systemu zajmują się wyznaczone osoby funkcyjne – na naszym terminalu jest to oficer ochrony obiektu portowego/oficer ISPS.

 

Euro Terminal Sp. z o.o., 72-602 Świnoujście, ul. Jana Soltana 1, Tel: +48 91 321 65 11, Email: office@euro-terminal.com
(c) euro-terminal.com.pl