W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracowników w związku z przeładunkiem i składowaniem ładunków niebezpiecznych opracowano i wdrożono "Instrukcję bezpiecznej obsługi przeładunku i składowania ładunków niebezpiecznych i zanieczyszczających dla Euro Terminal Sp. z o.o. w Świnoujściu", która określa zasady działania i obowiązki pracowników terminalu, podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie czynności przeładunkowych oraz procedury postępowania w sytuacji zagrożenia.

 

Euro Terminal Sp. z o.o., 72-602 Świnoujście, ul. Jana Soltana 1, Tel: +48 91 321 65 11, Email: office@euro-terminal.com
(c) euro-terminal.com.pl